Veikla

JONIŠKIO ISTORIJOS IR KULTŪROS MUZIEJAUS 2020-2022 METŲ strateginis veiklos planas
JONIŠKIO ISTORIJOS IR KULTŪROS MUZIEJAUS 2022 M. VEIKLOS PLANAS
Interesantų aptarnavimo taisyklės Joniškio istorijos ir kultūros muziejuje
Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus nuostatai (2016-01-28 Nr.T-12)
Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus darbo apmokėjimo tvarkos aprašas Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus darbuotojų elgesio kodeksas
T1-1(1.15) JIKM elgesio kodekso tv.
T1-2(1.15E) Atsakingo už korupcijos prevenciją muziejuje paskyrimo

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

Finansinių ataskaitų rinkiniai