JONIŠKIO ISTORIJOS IR KULTŪROS MUZIEJAUS  2020-2022  METŲ strateginis veiklos planas

Strateginis planas 2020-2022 m.

JONIŠKIO ISTORIJOS IR KULTŪROS MUZIEJAUS 2022 M.  VEIKLOS PLANAS

Veiklos planas 2022 m.

 

Interesantų aptarnavimo taisyklės Joniškio istorijos ir kultūros muziejuje

Interesantų taisyklės

 

Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus nuostatai

Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus nuostatai (2016-01-28 Nr.T-12)

 

Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus darbo apmokėjimo tvarkos aprašas

Darbo apmokėjimo tvarkos aprašas

 

Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus darbuotojų elgesio kodeksas

Muziejaus elgesio kodeksas

T1-1(1.15) JIKM elgesio kodekso tv.

T1-2(1.15E) Atsakingo už korupcijos prevenciją muziejuje paskyrimo

 

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

Biudžeto vykdymo AR 2023-03-31_compressed

Biudžeto vykdymo AR 2022-12-31_compressed

Biudžeto vykdymo AR 2022-09-30_compressed

Biudžeto vykdymo AR 2022-06-30_compressed

Biudžeto vykdymo AR 2022-03-31_compressed

Biudžeto vykdymo AR 2021-12-31-compressed

Biudžeto vykdymo AR 2021-09-30_compressed

Biudžeto vykdymo AR 2021-06-30_compressed

Biudžeto vykdymo AR 2021-03-31_compressed

Biudžeto vykdymo AR 2020-12-31

Biudžeto vykdymo AR 2020-09-30

Biudžeto vykdymo AR 2020-06-30-compressed

Biudžeto vykdymo AR 2020-03-31-compressed

Biudžeto vykdymo AR 2019-12-31

 

Finansinių ataskaitų rinkiniai

FA 2022-09-30

FA 2022-06-30 2 ketv

FA 2022-03-31 1ketv.

FA2022-01-31

FA 2021-12-31_IV ketv.

FA 2021-09-30 III ketv.

FA 2021-06-30 II ketv.

FA 2021-03-31 I ketv.

FA 2020-12-31 IV ketv._compressed

FA 2020-09-30 III ketv.

FA 2020-06-30 II ketv.

FA2020-03-31 I ketv. 

 

FA2019-12-31 IV ketv. compressed

2019 m. III ketv. Aiškinamasis raštas

2019 m. III ketv. Finansinės būklės ataskaita

2019 m. III ketv. Veiklos rezultatų ataskaita

 

2019 m. II ketv. Aiškinamasis raštas

2019 m. II ketv. Finansinės būklės ataskaita

2019 m. II ketv. Veiklos razultatų ataskaita

2019 m. II ketv. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai paer ataskaitinį laikotarpį

 

2019 m. I ketv. Aiškinamsis raštas

2019 m. I ketv. Finansinės būklės ataskaita

2019 m. I ketv. Veiklos rezultatų ataskaita

2019 m. I ketv. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

 

2018 m. IV ketv. Aiškinamasis raštas

2018 m. IV ketv. Aiškinamasis raštas(1)

2018 m. IV ketv. Finansinės būklės ataskaita

2018 m. IV ketv. Veiklos rezultatų ataskaita

2018 m. IV ketv. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinė laikotarpį

 

2018 m. III ketv. Aiškinamasis raštas

2018 m. III ketv. Finansinės būklės ataskaita

2018 m. III ketv. Veiklos rezultatų ataskaita

2018 m. III ketv. Finansinės sumos pagal šaltinį, tiklinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

 

2018 m. II ketv. Aiškinamasis raštas

2018 m. II ketv. Finansinės būklės ataskaita

2018 m. II ketv. Veiklos rezultatų ataskaitos

2018 m. II ketv. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

 

2018 m. I ketv. Aiškinamasis raštas

2018 m. I ketv. Finansinės būklės ataskaita

2018 m. I ketv. Veiklos rezultatų ataskaita

2018 m. I ketv.Finansinės sumos pagal šaltinį, tiesioginę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį