Leidyba

Joniškio istorijos ir kultūros muziejus leidžia Joniškio krašto etninės kultūros kalendorių „Nauji gaspadoriai – švieži kalendoriai“, kuriame gausu vertingų patarimų, tradicinės liaudies medicinos gudrybių, originalių receptų, tradicinių orų spėjimų, papročių bei kraštotyros ekspedicijose užrašytų senųjų vietinių gyventojų prisiminimų. Joniškio istorijos ir kultūros muziejus leidžia Joniškio krašto istorijos ir kultūros žurnalą „Žemygala“.