PARAMA MUZIEJUI

Esame dėkingi visiems muziejaus rėmėjams.
Dėkojame skiriantiems mūsų muziejui 2 procentus pajamų mokesčio.
Rėmėjų pagalba muziejuje bus įsigyjamas būtinas inventorius bei priemonės, plečiama muziejinė veikla, vyks renginiai, bus paremta muziejaus leidybinė veikla.

Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus paramos sąskaita – Nr. LT 82 4010 0404 0027 2316
Paramos gavėjo pavadinimas – Joniškio istorijos ir kultūros muziejus
Įmonės kodas -190573869
Adresas – Vilniaus g. 6, LT 84147, Joniškis
Gavėjo bankas – LUMINOR bankas, banko kodas 40100.

SKIRKITE 2 PROCENTUS PAJAMŲ MOKESČIO JONIŠKIO ISTORIJOS IR    KULTŪROS MUZIEJAUS VEIKLAI FINANSUOTI
Jeigu Jūs norite skirti 2 procentus praėjusiais metais sumokėto pajamų mokesčio Joniškio istorijos ir kultūros muziejui, turite Mokesčių inspekcijoje užpildyti atitinkamos formos dokumentus, nurodant aukščiau nurodytus rekvizitus.


Ką daryti, apsisprendus paremti?

* Gauti prašymo blanką apskrities valstybinėje mokesčių inspekcijoje (AVMI) arba svetainėje http://nauja.vmi.lt/lt/ (forma FR 0512);
* Užpildyti formą-prašymą;
* Tiesiogiai ar per asmenį, su kuriuo Jūs susiję darbo santykiais pristatyti į AVMI iki einamųjų metų gegužės 1 d., jei pagal GPMĮ Jūs privalote deklaruoti pajamas, prašymas pateikiamas kartu su metine pajamų mokesčio deklaracija.