2022 m. projektai

Lietuvos kultūros taryba skyrė finansavimą šiems projektams:

Archeologinių geležies amžiaus eksponatų restauravimas ir konservavimas (1100 Eur)

Ekspozicija „Joniškio krašto partizanai“ (9900 Eur)

Senoji vaistininkystės tradicija Žagarėje (2800 Eur)

Renginių ciklas „Atgyjantys Mato Slančiausko pasakojamosios tautosakos vaizdiniai: tarp šiapus ir anapus“ (1250 Eur)

Joniškio krašto etninės kultūros kalendorius „Nauji gaspadoriai – švieži kalendoriai“ (2800 Eur)

 

2021 m. projektai

Lietuvos kultūros taryba skyrė finansavimą šiems projektams:

Edukacinių užsiėmimų ciklas: Joniškio krašto tradicinės amatininkystės įgūdžių įgijimas (2500 Eur)

Joniškio krašto etninės kultūros kalendorius „Nauji gaspadoriai – švieži kalendoriai“ (3200 Eur)

Pagal programą „Kultūros paveldo puoselėjimas. Turizmas. Verslas.“: 

Edukacinių renginių ciklas „Kartu krašto istorijos vingiais“ 

2020 m. projektai

Eksperimentinės archeologijos stovykla „Žygiuojant geležies amžiaus žmonių pėdsakais“ (4000 Eur)

Tautosakininko Mato Slančiausko takais: Joniškio krašto pasakojamojo paveldo fiksavimas ir saugojimas (1300 Eur)

Istorinės atminties veiklų ciklas, skirtas Mato Slančiausko 170-osioms gimimo metinėms (3100 Eur)

Carinės Rusijos Imperijos ir Joniškio monetų lobio restauravimas (1100 Eur)

Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną 2014-2020 m.  projektas Nr. LLI-453 „Livonijos kryžiuočių pėdsakais Vakarų Žiemgaloje“ (JIKM dalis – 80 066,49 Eur)

2019 m. projektai

Lietuvos kultūros taryba skyrė finansavimą šiems projektams:

Archeologinių objektų konservavimas ir restauravimas (4000 EUr.).

Amatų stovykla 9 – 12 klasių moksleiviams ,, Žygiuojant geležies amžiaus žmonių pėdsakais” (4000 Eur. ).

2017 m. projektai

Lietuvos kultūros taryba skyrė finansavimą šiems projektams:

Renginių ciklas „Paskutiniajam Žiemgalių sukilimui ir Garuozos šilo mūšiui atminti” (1600 Eur. )

Ekspozicija „Joniškio dekanato istorija ir sakralinio paveldo vertybės” II-asis įrengimo etapas (12 000 Eur. ).

2016 m. projektai

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos skyrė finansavimą projektui „Žydų kultūros dienos renginių ciklas Joniškio sinagogoje „Kalba – vienybės motina, pilietiškumo tėvas“ (1000 Eur. ).

Lietuvos kultūros taryba skyrė finansavimą šiems projektams:

„Senosios Lietuvos šventvietės. Joniškio rajonas“ – (5000 Eur. ).
„Joniškio Raudonosios sinagogos ekspozicijos kompiuterinis terminalas“ – (5000 Eur. ).

2015 m. projektai

Geros valios fondas skyrė finansavimą projektui „Ekspozicija „Joniškio krašto žydų istorija ir kultūra“ (2500 Eur. ).

Lietuvos kultūros taryba skyrė finansavimą šiems Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus projektams:
„Joniškio krašto šventviečių tyrimai ir sklaida“ – (2800 Eur. ).
„Ekspozicija „Joniškio dekanato istorija ir sakralinio paveldo vertybės“ – (4000,00 Eur. ).
„Žydų genocido diena Raudonojoje sinagogoje. Renginių ciklas „Neperskaityti žodžiai…“ – (5250,00 Eur. ).
„Eksponatų restauravimas ir pristatymas etnografinėje ekspozicijoje „Joniškiečių buitis XIX a. – XX a.“ – (3215  Eur. ).

2014 m. projektai

Tarpvalstybinio bendradarbiavimo programa „Latvija-Lietuva 2007-2013“ (remiamos Europos Sąjungos Bendrijos iš Europos regioninės plėtros fondo) Joniškio kultūros centro projektui „Senųjų Žiemgalos tradicijų skatinimas taikant modernias meninės raiškos formas“ (LLIV-271) (partneriai: Duobelės savivaldybė (Latvija) bei Joniškio istorijos ir kultūros muziejus) skyrė 177 430,05 eurų finansavimą (bendras projekto biudžetas – 208 741,23 eurų). Projektas startuoja nuo birželio 1 dienos ir bus įgyvendinamas iki gruodžio pabaigos. Projekto esmė − tradicinių Joniškio kultūros centro, Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus bei Duobelės savivaldybės žiemgališkos kultūros renginių plėtra taikant modernias kultūros renginių formas.

Projektas „Eksponatų restauravimas ir pristatymas interaktyvioje ekspozicijoje“ – finansavo Lietuvos kultūros taryba (10000 Lt.).

Projektas „Žydų kultūros diena. Renginių ciklas „Jos“ – finansavo Kultūros paveldo departamentas prie LR Kultūros ministerijos  (2000 Lt.).

Projektas „Archeologinė ekspozicija „Joniškio krašto praeitis nuo seniausių laikų iki XIX a.“ – finansavo Lietuvos kultūros taryba (40000 Lt.).

Projektas „Eksponatų restauravimas ir pristatymas parodoje“ – finansavo Lietuvos kultūros taryba (14000 Lt.).

Projektas „Edukacinė senosios keramikos stovykla vaikams ir jaunimui „Mes – žiemgaliai, o mūsų kraštas Žiemgala“ – finansavo Lietuvos kultūros taryba (12000 Lt.).

Projektas „Senųjų šventviečių ir mitologinio paveldo paieškos Joniškio krašte“ – finansavo Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo, sklaidos ir atgaivinimo projektų rėmimo Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis programa (2050 Lt.).

Projektas „Senųjų neveikiančių kapinių tyrinėjimai“ – finansavo Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo, sklaidos ir atgaivinimo projektų rėmimo Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis programa (600 Lt.).

 

2013 m. projektai

Projektas „Eksponatų restauravimas“ – finansavo LR Kultūros ministerijos Muziejinių vertybių restauravimo ir prevencinio konservavimo projektų fondas (10000 Lt.).

Projektas „Joniškio istorijos ir kultūros žurnalo „Žemygala“ leidyba“ – finansavo LR Kultūros rėmimo fondas (7000 Lt.).

Projektas „Edukacinis ciklas „Joniškio krašto senosios etnografinės sodybos“ – finansavo LR Kultūros ministerijos Vaikams ir jaunimui skirtų kultūros ir kultūrinės edukacijos projektų fondas (10000 Lt.).

Projektas „Dailės pleneras-stovykla „Mes žiemgaliai, o mūsų kraštas – Žiemgala“ – finansavo LR Kultūros ministerijos Jaunųjų menininkų projektų fondas (6000 Lt.).

Projektas „Paroda, pristatanti atnaujintą archeologinį rinkinį visuomenei“ – finansavo LR Kultūros rėmimo fondas (5000 Lt.).

Projektas „Medinės architektūros paveldo tyrinėjimai Joniškio rajone“ – finansavo Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo, sklaidos ir atgaivinimo projektų rėmimo Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis programa (1000 Lt.).

 

2012 m. projektai

Projektas „XVII a. avalynės restauravimas“ – finansavo LR Kultūros ministerijos Muziejinių vertybių restauravimo ir prevencinio konservavimo projektų fondas (5000 Lt.).

Projektas „Europos žydų kultūros diena. Per humorą į praeities tradicijas“ – finansavo Kultūros paveldo departamentas prie LR Kultūros ministerijos  (5000 Lt.).

Projektas „Tiriamoji ekspedicija „Joniškio krašto medinė architektūra“ – finansavo Kultūros paveldo departamentas prie LR Kultūros ministerijos  (3550 Lt.).

Projektas „Avots – gėrio šaltinis Lietuvoje“ – finansavo LR Kultūros ministerijos Kultūros projektų, skatinančių tautinių mažumų kultūros plėtotę, fondas (1000 Lt.).

Projektas „Joniškio istorijos ir kultūros žurnalo „Žemygala“ leidyba“ – finansavo Kultūros rėmimo fondas (7000 Lt.).

 

2011 m. projektai

Projektas „Holokaustas. Atminties tiltas tarp gyvųjų ir žuvusiųjų“  – finansavo LR Kultūros ministerija (1500 Lt.).

Projektas „Žydų kultūros diena. Nori pamatyti ateitį – pažiūrėk į praeitį“ – finansavo Kultūros paveldo departamentas prie LR Kultūros ministerijos  (5000 Lt.).

Projektas „Žiemgalių buitis prekybinių kelių sistemoje“ –  finansavo Kultūros rėmimo fondas  (7000 Lt.).

Projektas „Joniškio istorijos ir kultūros žurnalo „Žemygala“ leidyba“ – finansavo Kultūros rėmimo fondas (7000 Lt.).

 

2010 m. projektai

Projektas „LDK paveldo pėdsakai Joniškio krašte“ – finansavo Kultūros paveldo departamentas prie LR Kultūros ministerijos  (3000,00 Lt.).

Projektas „Žydų kultūros diena. Sugrįžimai: tarp laikinumo ir amžinybės“ – finansavo Kultūros paveldo departamentas prie LR Kultūros ministerijos  (2000,00 Lt.).

Projektas „Leidinio-katalogo „Medinis Joniškio krašto mažosios architektūros paveldas“ leidyba“ –  finansavo Kultūros rėmimo fondas  (6000,00 Lt.).

Projektas „Joniškio istorijos ir kultūros žurnalo „Žemygala“ leidyba“ – finansavo Kultūros rėmimo fondas (10 000,00 Lt.).

Projektas „Archeologinės ekspozicijos atnaujinimas, paroda“ – finansavo Kultūros rėmimo fondas  (5000,00 Lt.).

Projektas „Amatų diena. Šiaurės Lietuvos amatai“ – finansavo Kultūros rėmimo fondas  (5000,00 Lt.).

 

2009 m. muziejaus projektai:

Projektas ,,Joniškio krašto medinis architektūros paveldas” – finansavo LR Kultūros ministerija  (2000,00 Lt.).

Projektas ,,Joniškio istorijos ir kultūros žurnalo ,,Žemygala” leidyba“ – finansavo Kultūros rėmimo fondas  (5000,00 Lt.).

Projektas ,,Sidabrės piliai – 720 metų” – finansavo LR Kultūros ministerija   (1300,00 Lt.).

Projektas ,,Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus edukaciniai užsiėmimai” – finansavo LR Kultūros ministerija  (4000,00 Lt.).

Projektas ,,Mažųjų restauratorių stovykla Mato Slančiausko sodyboje” – finansavo Kultūros rėmimo fondas  (5000,00 Lt.).

Projektas ,,Lietuviais esame mes gimę” – finansavo Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcijos prie LR Prezidento kanceliarijos fondas (3000,00 Lt.).

Projektas ,,Mažųjų restauratorių stovykla Mato Slančiausko sodyboje” – finansavo Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcijos prie LR Prezidento kanceliarijos fondas (3000,00 Lt.).

Projektas ,,Tvirtybės paslaptis” – finansavo Kultūros paveldo departamentas prie LR Kultūros ministerijos  (2000,00 Lt.).

Projektas ,,Žiemgalos vieta Lietuvos vardo tūkstantmečio istorijoje” – finansavo Joniškio r. savivaldybė (2000,00 Lt.).

Projektas ,,Joniškio krašto dvarų paveldas vaikų akimis” – finansavo LR Švietimo ir mokslo ministerija  (1500,00 Lt.).

Projektas ,,Europos paveldo dienoms skirti renginiai” – finansavo Joniškio r. savivaldybė (800,00 Lt.).

Projektas ,,Archeologinių radinių katalogas, skirtas Sidabrės pilies 720 m. sukakčiai paminėti” – finansavo Kultūros rėmimo fondas  (5000,00 Lt.).