Projektai

2023 m. projektai

 • Žagarės pastatų istorijos, spalvos ir garsai (2 300 Eur)
 • Joniškio holokausto atminties vietos aktualizavimas įrengiant memorialą (17 000 Eur)
 • Interaktyvus partizanų radijo imtuvas (3 800 Eur)
 • Saulės mūšio memorialo ekspozicijos papildytos realybės aplikacijos (7 717 Eur)
 • Joniškio krašto etninės kultūros kalendorius „Nauji gaspadoriai – švieži kalendoriai“ (2 500 Eur)
 • Tradicinis etninis renginys „Amatų diena“ (3 000 Eur)

2022 m. projektai

 • Lietuvos kultūros taryba skyrė finansavimą šiems projektams:
 • Archeologinių geležies amžiaus eksponatų restauravimas ir konservavimas (1100 Eur)
 • Ekspozicija „Joniškio krašto partizanai“ (9900 Eur)
 • Senoji vaistininkystės tradicija Žagarėje (2800 Eur)
 • Renginių ciklas „Atgyjantys Mato Slančiausko pasakojamosios tautosakos vaizdiniai: tarp šiapus ir anapus“ (1250 Eur)
 • Joniškio krašto etninės kultūros kalendorius „Nauji gaspadoriai – švieži kalendoriai“ (2800 Eur)

2021 m. projektai

 • Lietuvos kultūros taryba skyrė finansavimą šiems projektams:
 • Edukacinių užsiėmimų ciklas: Joniškio krašto tradicinės amatininkystės įgūdžių įgijimas (2500 Eur)
 • Joniškio krašto etninės kultūros kalendorius „Nauji gaspadoriai – švieži kalendoriai“ (3200 Eur)
 • Pagal programą „Kultūros paveldo puoselėjimas. Turizmas. Verslas.“:
 • Edukacinių renginių ciklas „Kartu krašto istorijos vingiais“

2020 m. projektai

 • Eksperimentinės archeologijos stovykla „Žygiuojant geležies amžiaus žmonių pėdsakais“ (4000 Eur)
 • Tautosakininko Mato Slančiausko takais: Joniškio krašto pasakojamojo paveldo fiksavimas ir saugojimas (1300 Eur)
 • Istorinės atminties veiklų ciklas, skirtas Mato Slančiausko 170-osioms gimimo metinėms (3100 Eur)
 • Carinės Rusijos Imperijos ir Joniškio monetų lobio restauravimas (1100 Eur)
 • Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną 2014-2020 m.  projektas Nr. LLI-453 „Livonijos kryžiuočių pėdsakais Vakarų Žiemgaloje“ (JIKM dalis – 80 066,49 Eur)

2019 m. projektai

 • Lietuvos kultūros taryba skyrė finansavimą šiems projektams:
 • Archeologinių objektų konservavimas ir restauravimas (4000 EUr.).
 • Amatų stovykla 9 – 12 klasių moksleiviams ,, Žygiuojant geležies amžiaus žmonių pėdsakais” (4000 Eur. ).

2017 m. projektai

 • Lietuvos kultūros taryba skyrė finansavimą šiems projektams:
 • Renginių ciklas „Paskutiniajam Žiemgalių sukilimui ir Garuozos šilo mūšiui atminti” (1600 Eur. )
 • Ekspozicija „Joniškio dekanato istorija ir sakralinio paveldo vertybės” II-asis įrengimo etapas (12 000 Eur. ).

2016 m. projektai

 • Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos skyrė finansavimą projektui „Žydų kultūros dienos renginių ciklas Joniškio sinagogoje „Kalba – vienybės motina, pilietiškumo tėvas“ (1000 Eur. ).
 • Lietuvos kultūros taryba skyrė finansavimą šiems projektams:
 • „Senosios Lietuvos šventvietės. Joniškio rajonas“ – (5000 Eur. ).
  „Joniškio Raudonosios sinagogos ekspozicijos kompiuterinis terminalas“ – (5000 Eur. ).

2015 m. projektai

 • Geros valios fondas skyrė finansavimą projektui „Ekspozicija „Joniškio krašto žydų istorija ir kultūra“ (2500 Eur. ).
 • Lietuvos kultūros taryba skyrė finansavimą šiems Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus projektams:
  „Joniškio krašto šventviečių tyrimai ir sklaida“ – (2800 Eur. ).
  „Ekspozicija „Joniškio dekanato istorija ir sakralinio paveldo vertybės“ – (4000,00 Eur. ).
  „Žydų genocido diena Raudonojoje sinagogoje. Renginių ciklas „Neperskaityti žodžiai…“ – (5250,00 Eur. ).
  „Eksponatų restauravimas ir pristatymas etnografinėje ekspozicijoje „Joniškiečių buitis XIX a. – XX a.“ – (3215  Eur. ).

2014 m. projektai

 • Tarpvalstybinio bendradarbiavimo programa „Latvija-Lietuva 2007-2013“ (remiamos Europos Sąjungos Bendrijos iš Europos regioninės plėtros fondo) Joniškio kultūros centro projektui „Senųjų Žiemgalos tradicijų skatinimas taikant modernias meninės raiškos formas“ (LLIV-271) (partneriai: Duobelės savivaldybė (Latvija) bei Joniškio istorijos ir kultūros muziejus) skyrė 177 430,05 eurų finansavimą (bendras projekto biudžetas – 208 741,23 eurų). Projektas startuoja nuo birželio 1 dienos ir bus įgyvendinamas iki gruodžio pabaigos. Projekto esmė − tradicinių Joniškio kultūros centro, Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus bei Duobelės savivaldybės žiemgališkos kultūros renginių plėtra taikant modernias kultūros renginių formas.
 • Projektas „Eksponatų restauravimas ir pristatymas interaktyvioje ekspozicijoje“ – finansavo Lietuvos kultūros taryba (10000 Lt.).
 • Projektas „Žydų kultūros diena. Renginių ciklas „Jos“ – finansavo Kultūros paveldo departamentas prie LR Kultūros ministerijos  (2000 Lt.).
 • Projektas „Archeologinė ekspozicija „Joniškio krašto praeitis nuo seniausių laikų iki XIX a.“ – finansavo Lietuvos kultūros taryba (40000 Lt.).
 • Projektas „Eksponatų restauravimas ir pristatymas parodoje“ – finansavo Lietuvos kultūros taryba (14000 Lt.).
 • Projektas „Edukacinė senosios keramikos stovykla vaikams ir jaunimui „Mes – žiemgaliai, o mūsų kraštas Žiemgala“ – finansavo Lietuvos kultūros taryba (12000 Lt.).
 • Projektas „Senųjų šventviečių ir mitologinio paveldo paieškos Joniškio krašte“ – finansavo Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo, sklaidos ir atgaivinimo projektų rėmimo Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis programa (2050 Lt.).
 • Projektas „Senųjų neveikiančių kapinių tyrinėjimai“ – finansavo Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo, sklaidos ir atgaivinimo projektų rėmimo Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis programa (600 Lt.).

2013 m. projektai

 • Projektas „Eksponatų restauravimas“ – finansavo LR Kultūros ministerijos Muziejinių vertybių restauravimo ir prevencinio konservavimo projektų fondas (10000 Lt.).
 • Projektas „Joniškio istorijos ir kultūros žurnalo „Žemygala“ leidyba“ – finansavo LR Kultūros rėmimo fondas (7000 Lt.).
 • Projektas „Edukacinis ciklas „Joniškio krašto senosios etnografinės sodybos“ – finansavo LR Kultūros ministerijos Vaikams ir jaunimui skirtų kultūros ir kultūrinės edukacijos projektų fondas (10000 Lt.).
 • Projektas „Dailės pleneras-stovykla „Mes žiemgaliai, o mūsų kraštas – Žiemgala“ – finansavo LR Kultūros ministerijos Jaunųjų menininkų projektų fondas (6000 Lt.).
 • Projektas „Paroda, pristatanti atnaujintą archeologinį rinkinį visuomenei“ – finansavo LR Kultūros rėmimo fondas (5000 Lt.).
 • Projektas „Medinės architektūros paveldo tyrinėjimai Joniškio rajone“ – finansavo Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo, sklaidos ir atgaivinimo projektų rėmimo Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis programa (1000 Lt.).

2012 m. projektai

 • Projektas „XVII a. avalynės restauravimas“ – finansavo LR Kultūros ministerijos Muziejinių vertybių restauravimo ir prevencinio konservavimo projektų fondas (5000 Lt.).
 • Projektas „Europos žydų kultūros diena. Per humorą į praeities tradicijas“ – finansavo Kultūros paveldo departamentas prie LR Kultūros ministerijos  (5000 Lt.).
 • Projektas „Tiriamoji ekspedicija „Joniškio krašto medinė architektūra“ – finansavo Kultūros paveldo departamentas prie LR Kultūros ministerijos  (3550 Lt.).
 • Projektas „Avots – gėrio šaltinis Lietuvoje“ – finansavo LR Kultūros ministerijos Kultūros projektų, skatinančių tautinių mažumų kultūros plėtotę, fondas (1000 Lt.).
 • Projektas „Joniškio istorijos ir kultūros žurnalo „Žemygala“ leidyba“ – finansavo Kultūros rėmimo fondas (7000 Lt.).

2011 m. projektai

 • Projektas „Holokaustas. Atminties tiltas tarp gyvųjų ir žuvusiųjų“  – finansavo LR Kultūros ministerija (1500 Lt.).
 • Projektas „Žydų kultūros diena. Nori pamatyti ateitį – pažiūrėk į praeitį“ – finansavo Kultūros paveldo departamentas prie LR Kultūros ministerijos  (5000 Lt.).
 • Projektas „Žiemgalių buitis prekybinių kelių sistemoje“ –  finansavo Kultūros rėmimo fondas  (7000 Lt.).
 • Projektas „Joniškio istorijos ir kultūros žurnalo „Žemygala“ leidyba“ – finansavo Kultūros rėmimo fondas (7000 Lt.).

2010 m. projektai

 • Projektas „LDK paveldo pėdsakai Joniškio krašte“ – finansavo Kultūros paveldo departamentas prie LR Kultūros ministerijos  (3000,00 Lt.).
 • Projektas „Žydų kultūros diena. Sugrįžimai: tarp laikinumo ir amžinybės“ – finansavo Kultūros paveldo departamentas prie LR Kultūros ministerijos  (2000,00 Lt.).
 • Projektas „Leidinio-katalogo „Medinis Joniškio krašto mažosios architektūros paveldas“ leidyba“ –  finansavo Kultūros rėmimo fondas  (6000,00 Lt.).
 • Projektas „Joniškio istorijos ir kultūros žurnalo „Žemygala“ leidyba“ – finansavo Kultūros rėmimo fondas (10 000,00 Lt.).
 • Projektas „Archeologinės ekspozicijos atnaujinimas, paroda“ – finansavo Kultūros rėmimo fondas  (5000,00 Lt.).
 • Projektas „Amatų diena. Šiaurės Lietuvos amatai“ – finansavo Kultūros rėmimo fondas  (5000,00 Lt.).

2009 m. muziejaus projektai:

 • Projektas ,,Joniškio krašto medinis architektūros paveldas” – finansavo LR Kultūros ministerija  (2000,00 Lt.).
 • Projektas ,,Joniškio istorijos ir kultūros žurnalo ,,Žemygala” leidyba“ – finansavo Kultūros rėmimo fondas  (5000,00 Lt.).
 • Projektas ,,Sidabrės piliai – 720 metų” – finansavo LR Kultūros ministerija   (1300,00 Lt.).
 • Projektas ,,Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus edukaciniai užsiėmimai” – finansavo LR Kultūros ministerija  (4000,00 Lt.).
 • Projektas ,,Mažųjų restauratorių stovykla Mato Slančiausko sodyboje” – finansavo Kultūros rėmimo fondas  (5000,00 Lt.).
 • Projektas ,,Lietuviais esame mes gimę” – finansavo Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcijos prie LR Prezidento kanceliarijos fondas (3000,00 Lt.).
 • Projektas ,,Mažųjų restauratorių stovykla Mato Slančiausko sodyboje” – finansavo Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcijos prie LR Prezidento kanceliarijos fondas (3000,00 Lt.).
 • Projektas ,,Tvirtybės paslaptis” – finansavo Kultūros paveldo departamentas prie LR Kultūros ministerijos  (2000,00 Lt.).
 • Projektas ,,Žiemgalos vieta Lietuvos vardo tūkstantmečio istorijoje” – finansavo Joniškio r. savivaldybė (2000,00 Lt.).
 • Projektas ,,Joniškio krašto dvarų paveldas vaikų akimis” – finansavo LR Švietimo ir mokslo ministerija  (1500,00 Lt.).
 • Projektas ,,Europos paveldo dienoms skirti renginiai” – finansavo Joniškio r. savivaldybė (800,00 Lt.).
 • Projektas ,,Archeologinių radinių katalogas, skirtas Sidabrės pilies 720 m. sukakčiai paminėti” – finansavo Kultūros rėmimo fondas  (5000,00 Lt.).