Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną 2014-2020 m. projektas Nr. LLI-453 „Livonijos kryžiuočių pėdsakais Vakarų Žiemgaloje“
Įgyvendinant projektą partneriai pakvies į kelionę erdvėje ir laike sužinoti apie Livonijos kryžiaus žygius Žiemgaloje, atsekti jų pėdsakus vietos kultūroje, įvertinti svarbą platesniame Europos istoriniame kontekste. Visam 70 km maršrutui, besitęsiančiam nuo Dobelės (LV) iki Joniškio (LT), paįvairinti ir iliustruoti bus parengtas leidinys apie Livonijos kryžiaus žygių regione paliktas žymes, kelionės maršruto aprašymas, atnaujinta ekspozicija Dobelės istorijos muziejuje, išsaugoti Tervetės pilies griuvėsiai, įrengta poilsio erdvė prie Žvelgaičio piliakalnio, pristatyti autentiški žiemgalių ir kryžiuočių kostiumai, organizuoti pažintiniai žaidimai ir veiklos jauniesiems lankytojams. Vyks įvairūs renginiai, seminarai, mokomosios išvykos.
 
2020-09-30
KICK OFF MEETING 
LLI-453 Following Traces of Livonian Crusade in Western Semigallia/Traces of Crusades LATLIT projekto įgyvendinimas startuoja!
Rugsėjo 30-ąją dieną, Joniškio istorijos ir kultūros muziejuje rinkosi LATLIT projekto komandos nariai.
Kick off meeting – pirmojo susitikimo metu buvo detalizuojama
projekto vizija, dėstomi koordinavimo metodai bei komandos formavimas.
Projekto partneriai pristatė savo projektines veiklas bei su jomis susijusias pirmąsias užduotis.
Pirmojo susitikimo pabaigoje, dalyvaujantieji susipažino su pakitusiais veiklų įgyvendinimo periodais, komunikacija bei viešaisiais reikalavimais.
Susitikimo metu, naudojant nuotolinį metodą, lietuvių komanda komunikavo su latvių komanda. Aiškintasi pirminių užduočių įgyvendinimo būdai ir tikslingas veiklų formavimas.
Projekto partnerių komanda:
PL Žagarės regioninio parko direkcija
PP2 Tervetės savivaldybė
PP3 Dobelės rajono savivaldybė
PP4 Joniškio istorijos ir kultūros muziejus
PP5 Gamtos paveldo fondas
Projektas remiamas Interreg Lietuva-Latvija European Regional Development Fund fondo lėšomis.
 
PROJEKTO VIEŠINIMUI PAGAMINTI 4 ROLL-UP STENDAI
Projekto viešinimui pagaminti 4 mobilūs informaciniai roll-upp stendai – 2 lietuvių k., 2 latvių k., kuriuose pateikiama informacija apie projektą: 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos logotipas, projekto pavadinimas, tikslas, trukmė, visas projekto biudžetas ir ERPF finansavimas, projekto partneriai.
 

Š. m. gegužės 14 d. organizuotas partnerių susitikimas, kurio metu vyko įgyvendinamų projekto veiklų aptarimas ir diskusijos.

Žagarės regioninio parko direkcija drauge su partneriais iš Lietuvos ir Latvijos – VšĮ Gamtos paveldo fondu, Joniškio istorijos ir kultūros muziejumi, Tervetės ir Dobelės savivaldybėmis 2020 – 2022 m. įgyvendina projektą Nr. LLI-453 „Livonijos kryžiuočių pėdsakais Vakarų Žiemgaloje“. Projektas skirtas skatinti darnų kultūrinį turizmą, didinti turizmo potencialą istorinėje Žiemgalos žemėje Latvijos ir Lietuvos pasienio regione bei suteikti unikalią galimybę keliauti kultūriniu maršrutu „Livonijos kryžiuočių pėdsakais Vakarų Žiemgaloje“.

Įgyvendinant projektą „Livonijos kryžiuočių pėdsakais vakarų Žiemgaloje“ projekto partneriai kvies į kelionę erdvėje ir laike bei ragins sužinoti apie Livonijos kryžiaus žygius Žiemgaloje, jų pėdsakus vietos kultūroje ir Europos istoriniame kontekste.

Maršrutui, besitęsiančiam nuo Dobelės (LV) iki Joniškio (LT), rengiamas leidinys apie Livonijos kryžiaus žygių regione paliktas žymes, kelionės maršruto aprašymas, pradėti ekspozicijos atnaujinimo darbai Dobelės istorijos muziejuje, įsibėgėję Tervetės pilies griuvėsių išsaugojimo darbai.

PP4 – Joniškio istorijos ir kultūros muziejus pristatė savo techninių darbų eigą, tolimesnes užduotis bei numatytų projekto veiklų įgyvendinimo planą, pristatyti autentiški žiemgalių ir kryžiuočių kostiumai.

Daugiau informacijos galima rasti svetainėse www.latlit.eu; www.europa.eu.

Interreg Latvia – Lithuania Programme

#TracesOfCrusades #LatLit #InterregLatviaLithuaniaProgramme