Projektas „Joniškio krašto šventviečių tyrimai ir sklaida“

2015 m. Joniškio istorijos ir kultūros muziejus vykdė Lietuvos kultūros tarybos finansuotą projektą „Joniškio krašto šventviečių tyrimai ir sklaida“, kurio metu buvo organizuotos kompleksinės ekspedicijos į Joniškio rajone esančias ir buvusias baltų šventvietes (mitologinius akmenis, šventus medžius, miškus, upelius, šaltinius, ragankalnius). Ekspedicijų metu buvo užfiksuota daug naujų, iki šiol mokslui nežinomų objektų, nustatytos jų geografinės koordinatės, atlikti padėties aprašymai, įrašyti senųjų vietos gyventojų pasakojimai, surinkti istoriniai faktai ir tyrimų duomenys. Projekto veikloje dalyvavo didelę baltų šventviečių tyrinėjimų patirtį sukaupęs, Klaipėdos universiteto profesoriaus pareigas einantis archeologas dr. Vykintas Vaitkevičius. Mokslininkas parengė Joniškio rajono šventviečių sąvado rankraštį. Projekto rezultatai buvo pristatyti Joniškio rajono švietimo įstaigose. Pristatymuose dalyvavo prof. V. Vaitkevičius, kuris moksleivius ir mokytojus supažindino su tyrimų rezultatais. Projekto įgyvendinimo metu buvo parengta paroda „Mitologinis Joniškio rajono paveldas“, kuri eksponuota Joniškio istorijos ir kultūros muziejuje. Šis projektas bus tęsiamas ateityje – išspausdintas Joniškio rajono senųjų šventviečių sąvadas, sukurtas trumpametražis filmas. Projekto įgyvendimo metu sukaupta informacija apie Joniškio rajono šventvietės tapo pasiekiama kiekvienam besidominčiam kultūros paveldu, mitologija ir istorija. Šio projekto įgyvendinimas turi išliekamąją vertę, nes paskatino visuomenę domėtis baltų pasaulėžiūros vertybėmis, Joniškio krašto kultūros paveldu. Sukaupti duomenys yra labai vertingi istorikams, etnologams, paveldosaugos srities darbuotojams ir mokslininkams.

„Joniškio krašto senosios etnografinės sodybos“

2013 m. Joniškio istorijos ir kultūros muziejus vykdė projektą „Edukacinis ciklas „Joniškio krašto senosios etnografinės sodybos“, kurį finansavo LR Kultūros ministerijos Vaikams ir jaunimui skirtų kultūros ir kultūrinės edukacijos projektų fondas. Kviečiame visus, galinčius suteikti informacijos apie senuosius rajone esančius pastatus, kreiptis į muziejų adresu: Vilniaus g. 6, tel. (8-426)52492, mob. 865236945, el. paštas: muziejus@joniskis.lt