T1-19 VP tvarkos aprasas (NAUJAS 2020.09.28) T1-19