2018 m. III ketv. Finansinės sumos pagal šaltinį, tiklinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį