Joniškio istorijos ir kultūros muziejus įgyvendina projektą „Amatininkystės įgūdžių formavimas ir įgijimas“. Projekto tikslas: suteikti projekto dalyviams amatininkystės įgūdžių tradicinių amatų veikloje stiprinant jų savivertę ir motyvaciją aktyviai integruotis į darbo rinką. Projekto įgyvendinimo metu kartu su socialiniais partneriais suorganizuosime penkis renginius, du išvažiuojamuosius edukacinius mokymus, keturis mokymus grupėse po penkis žmonės (viso 20 dalyvių): pynimas iš vytelių, audimas, tekstilės gaminių siuvimas, dirbinių iš odos gamyba. Vykdant projektą dalyvius amato mokys Joniškio krašto tautodailininkai, sertifikuoti amatininkai, kurie amatininkyste užsiima jau ne vieną dešimtmetį. Projekto metu dvidešimt dalyvių dalyvaudami veiklose įgis amatininkystės įgūdžių tradicinių amatų veikloje, taip pat stiprins savo savivertę bei motyvaciją aktyviau integruotis į darbo rinką. Į veiklas įsijungs savanoriai bei socialiniai partneriai. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu bus organizuojami šie renginiai:

1. Projekto pristatymas visuomenei Joniškio Baltojoje sinagogoje. 2. Seminaras „Produkcijos realizavimo galimybės konkurencinėje rinkoje“. 3. Susitikimas su Joniškio krašto tautodailininkais ir tradiciniais amatininkais „Verslo sėkmės kelias“. 4. Projekto dalyvių dalyvavimas miesto šventėje, kur bus miesto gyventojams pristatomi dalyvių sukurti gaminiai. 5. Projekto veiklų ir rezultatų pristatymas miesto bendruomenei.

Taip pat projekto dalyviams numatyt du išvažiuojamieji edukaciniai mokymai: keramikos amato edukacinis užsiėmimas Gasčiūnų tradicinių amatų centre ir vilnos vėlimo edukacinis užsiėmimas Pakruojo dvare.

Joniškio istorijos ir kultūros muziejus įgyvendindamas projektą prisidės prie Joniškio miesto VVG strategijos antro tikslo įgyvendinimo: mažinti nedarbą skatinant bedarbių, darbingų neaktyvių Joniškio miesto gyventojų verslumą ir užimtumą. Tikslinė grupė: ekonomiškai neaktyvūs asmenys ir /arba bedarbiai.

Projekto vertė – 17 381,20 Eur. Projektas įgyvendinamas pagal Joniškio miesto vietos veiklos grupės plėtros strategiją. Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų ir LR biudžeto lėšų.


2021 m. rugsėjo 14 d. paskelbta pirmoji informacija apie projektą bei jo veiklas, tikslus ir terminus. 


Projektas Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-03-0031 „Amatininkystės įgūdžių formavimas ir įgijimas“

2021-09-28 d. skelbiama informacija registracijai dalyvauti projekte

 


Projektas Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 „Amatininkystės įgūdžių formavimas ir įgijimas“

Spalio 21 d. Joniškio Raudonojoje sinagogoje vyko susitikimas su tautodailininkais, kurie projekto įgyvendinimo laikotarpiu ves edukacinius amato mokymus. Taip pat supažindinta su projekto įgyvendinimo eiga, jo tikslais, uždaviniais, bei laukiamais rezultatais. 


Projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 „Amatininkystės įgūdžių formavimas ir įgijimas“ pristatymas visuomenei

Lapkričio 10 d. 18 val. Joniškio Raudonojoje sinagogoje vyko projekto pristatymas visuomenei

„Šiaulių televizijos“ video reportažas apie projekto įgyvendinimą https://www.facebook.com/277525555601900/videos/453135719503043


Kvietimas dalyvauti vienoje iš Projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 „Amatininkystės įgūdžių formavimas ir įgijimas“ veiklų – pynimas iš vytelių