Joniškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius skelbia kandidatų atranką Mato Slančiausko premijai gauti. Premija skiriama moksleiviams, studentams, mokytojams, švietimo, mokslo, kultūros darbuotojams, kraštotyrininkams, muziejininkams, tautodailininkams, kitiems asmenims ir kolektyvams (folkloro ansambliams, kraštotyros būreliams, studijoms ir pan.) už trejų praėjusių metų veiklą šiose srityse: Joniškio krašto etninės kultūros paveldo rinkimas (brandūs, išsamūs etnografiniai aprašai, atsiminimai, folkloro rinkiniai, materialiojo paveldo kolekcijos, fotodokumentai, garso, vaizdo įrašai), etninės kultūros puoselėjimas ir skleidimas (etninės kultūros leidiniai, garso, vaizdo publikacijos, renginiai, koncertinės programos, švietėjiška veikla). Premijos dydis – 1000 eurų.

Premijos įteikimo organizatoriui – Joniškio istorijos ir kultūros muziejui kandidatai turi pateikti nustatytos formos anketą ir kraštotyros darbus arba jų kopijas iki 2020 m. vasario 28 d.

Premija bus teikiama 2020 metais birželio mėnesį.

Daugiau informacijos rasite Joniškio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.joniskis.lt. Išsamesnę informaciją teikia Joniškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Erika Šivickaitė, el. p. erika.sivickaite@joniskis.lt.