Gruodžio 2 d. 14 val. Joniškio istorijos ir kultūros muziejuje vyks Mokslinė konferencija, skirta Sidabrės 730 metų minėjimui. Pranešimų autoriai: prof. dr. Rita Regina Trimonienė (Šiaulių universitetas) ,, Istorikų paklydimai datose”, dr. Tomas Baranauskas (Lietuvos edukologijos universitetas) ,, Sidabrė kovų dėl Žiemgalos verpetuose”, dr. Ernestas Vasiliauskas (Kalipėdos universitetas BRIAI) ,, Kalnelio-Sidabrės archeologiniai komplekso tyrimai”. Maloniai kviečiame dalyvauti.