Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus nuostatai (2016-01-28 Nr.T-12)