Veikla

Finansinių ataskaitų rinkiniai

 

2017 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita

2017 m. I ketv. finansavimo sumos pagal šaltinį

2017 m. I ketv. veiklos rezultatų ataskaita

2017 m. I ketv. informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus

2017 m. I ketv. sutrumpintas aiškinamasis raštas

 

2016 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita

2016 m. III ketv. finansavimo sumos pagal šaltinį

2016 m. III ketv. veiklos rezultatų ataskaita

2016 m. III ketv. informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus

2016 m. III ketv. sutrumpintas aiškinamasis raštas

 

2016 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita

2016 m. II ketv. finansavimo sumos pagal šaltinį

2016 m. II ketv. veiklos rezultatų ataskaita

2016 m. II ketv. informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus

2016 m. II ketv. sutrumpintas aiškinamasis raštas

 

2016 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita

2016 m. I ketv. finansavimo sumos pagal šaltinį

2016 m. I ketv. veiklos rezultatų ataskaita

2016 m. I ketv. informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus

2016 m. I ketv. sutrumpintas aiškinamasis raštas