Nr. Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius 2018 m. I ketv. priskaityta suma (Eur) 2018 m. II ketv. priskaityta suma (Eur) 2018 m. III ketv. priskaityta suma (Eur)
1. Direktorė 1 1097,10 1188,53 1188,53
2. Vyr. rinkinių saugotoja 1 708,08 730,21 730,21
3. Vyr. buhalterė 1 649,25 649,25 649,25
4. Muziejininkai 7 696,77 718,54 718,54
5. Ūkvedys 1 614,20 655,88 655,88
6. Darbininkai 5 400,00 400,00 400,00